VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som er rettet mot personer som har, eller i nærmeste fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet. Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Hva kan vi tilby?

I varig tilrettelagt arbeid blir du fast ansatt i Enter Tiltak AS med de rettigheter og plikter dette medfører. Enter Tiltak leverer varer og tjenester for bedriftskunder, og som ansatt i VTA er du en viktig ressurs for at vi skal få gjennomført våre oppdrag.

Enter Tiltak AS er en arbeidsplass hvor vi legger stor vekt på varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Målet vårt er å bidra til at du skal få utnyttet dine ressurser, oppleve mestring og vekst, både arbeidsmessig og sosialt.

Våre egne arbeidsområder

Enter Tiltak kan tilby ulike arbeidsoppgaver innen tynnplate, sveis, lager/logistikk, elektromontasje, renhold og kantine for våre deltagere.

Samarbeid med næringslivet

Som ansatt i VTA i Enter Tiltak har du også mulighet til å ha din arbeidsplass hos en av våre mange samarbeidspartnere i det ordinære næringslivet om du ønsker det. Kombinasjonsløsninger er et alternativ, dette tilpasses individuelt. For noen kan dette bli første steget på veien til en fast ansettelse i det ordinære arbeidslivet, der vi følger opp og kvalitetssikrer prosessen.

Hvem kan søke?

Alle som har innvilget eller i løpet av kort tid forventer å få innvilget uførepensjon kan søke plass i Varig tilrettelagt arbeid. Dersom du ser at Varig tilrettelagt arbeid hos Enter Tiltak er noe for deg, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for bistand med innsøkingen.

Omvisning hos Enter Kompetanse

Vi avtaler gjerne tid for omvisning, slik at du kan se om vi har noen arbeidsområder av interesse.