Vi eier og utvikler selskaper
med fokus på arbeidsinkludering

Tekteam

Tekteam AS er en profesjonell underleverandør for platebearbeiding, overflatebearbeiding, yrkesbilinnredning og elektrokonfeksjonering.

VÅRE VERDIER

Fleksibel – Innovativ – Profesjonell – Åpen

Jobb og utvikling

Det finnes mange årsaker til at folk faller ut av arbeidslivet for kortere eller lengre perioder. Jobb og utvikling AS hjelper mennesker tilbake i arbeid.

VÅR VISJON

Suksess skaper suksess

Enter Tiltak

Enter Tiltak hjelper mennesker med arbeidstrening med mål om å komme i arbeid. Vi kartlegger og veileder i samarbeid med NAV.

Vår redegjørelse av Åpenhetsloven

Enter Kompetanse AS jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår.

Vi skal aktivt fremme likestilling
og hindre diskriminering

Vi skal ta vårt ansvar!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen 2030.

Våre fokusområder er:

Ledergruppe

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen