Kvalitet, HMS og bygg sjef stilling ved Enter Kompetanse AS

Enter Kompetanse AS søker etter en operativ og fagsterk leder for Kvalitet, HMS og bygg.

Du vil ha det overordnede ansvaret for alle områder innenfor overnevnte fagområder og være en
fagstøtte til selskapenes HMS-funksjoner. Stillingen rapporterer til Adm. dir. og inngår i
bedriftens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Være bindeleddet mellom sertifiseringsorgan og bedriften
 • Oppfølging av kundereklamasjoner, hendelser og avvik.
 • Koordinering av drift og vedlikehold av bygg, herunder energibruk.
 • Prosjektledelse ved større investeringer i bygg, maskiner og utstyr.
 • Samhandle med adm.dir., samt øvrig linjeledelse.
 • Være industrivernleder og ansvarlig for bedriftens industrivern.
 • Være en ressurs for salg ved identifisering av produktkrav.
 • Koordinere og gjennomføre sertifiseringsprosesser fra a-å.
 • Utforme dokumenter, skjemaer, maler og systemer som kreves av prosessene.
 • Sørge for at ledelsessystemene i bedriften er iht. krav i ISO 9001, 14001 og 45001 standardene.
 • Utarbeide dokumentasjon som kreves / mangler ved sertifisering.
 • Sørge for å forankre sertifiseringsprosessene ut i organisasjonen og de ulike lokasjonene.
 • Gjennomføre og delta på internrevisjoner.
 • Delta på eksterne revisjoner, vernerunder og myndighetstilsyn.
 • Bistå med annet arbeid innenfor kvalitet og HMS området ved behov.
 • Koordinere arbeidet i AMU.
 • Ansvarlig for å drifte prosessen med konfereringsmøter vedr. arbeidsmiljø blant de ansatte.
 • Følge opp bedriftens bærekrafts mål.
 • Underbygge og forsterke en kultur i organisasjonen som byr på åpenhet, involvering, tilbakemeldinger og ansvarliggjøring i enhetens forbedringsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen kvalitet og HMS
 • Erfaring innen kvalitet og HMS arbeid
 • Erfaring fra sertifiseringsarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Systematisk, strukturert og analytisk
 • God IT kompetanse
 • Engasjert og tydelig fremtoning
 • Positiv grunnholdning, motiverende og vinnende vesen

Egenskaper

Vi ser etter deg som er analytisk og kommersielt anlagt med en operasjonell og strukturert
tilnærming til oppgaver og ansvarsområder. Du trives med å være operativ, er fremoverlent og
evner å både initiere og gjennomføre endringer og prosjekter. Videre må du være sterk på
samarbeid og kommunikasjon, både innenfor kvalitets- og HMS faget samt på tvers av
fagområder.

Vi tilbyr

 • En selvstendig og utviklende jobb i et spennende selskap som er fremoverlent og
 • innovativt.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Fast stilling

Om Oss

Enter Kompetanse eier og utvikler selskaper med fokus på arbeidsinkludering.
Vi driver en kommersiell virksomhet som produserer og selger varer og tjenester og har bred
erfaring med å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet.

Hvordan søker du?

For spørsmål ta kontakt med Sebastian Geverk på telefon 90245053
Søknaden sendes til sebastian@enterkompetanse.no Merk E-posten med Søknad