Enter Tiltak AS

Enter Tiltak AS bistår mennesker med arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked. Dette gjøres gjennom kartlegging, veiledning, kursing og arbeidstrening. Enter Tiltak AS samarbeider med bedrifter i lokalt næringsliv om ulike praksisplasser og faste stillinger. I tillegg tilbyr vi arbeidstrening i vårt søsterselskap TekTeam. All innsøking til Enter Tiltak AS foregår via NAV.

Mål
Å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet.
Utvikle virksomheters menneskelige ressurser.

Hos oss setter vi mennesket i sentrum. Ved å øke bevisstheten om egne styrker og kvalifikasjoner, ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte.

Formidling til arbeid er alltid målet, men noen trenger lengre tid enn andre på å ta spranget og søke jobb på det åpne arbeidsmarkedet. Dette hjelper vi NAV med for våre deltagere.

VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som er rettet mot personer som har, eller i nærmeste fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet. Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

AFT

AFT (arbeidsforberedende trening) er et tiltak for deg som har behov for litt ekstra bistand til å komme tilbake til yrkesrettet aktivitet. Når du deltar i AFT, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid eller utdanning.

AFT Gatelaget

Arbeidsforberedende trening for spillere på Gatelage er et samarbeid mellom NAV Drammen, PHR, SIF Gatelaget og Enter Tiltak.

Mål er å fange opp motiverte spillere i Gatelaget
– Styrke spillernes mulighet for deltakelse i arbeidslivet og/eller utdanning
– Gi bistand til å komme i kontakt med NAV og formalisere tilknytning til tiltak
– Sikre oppfølging fra PHR
– Forsterke økt livskvalitet og arbeidstilknytning
– 50 % skal ha overgang til arbeidstrening hos Enter, arbeidstrening i annen bedrift som kan lede til
– Fast arbeid og/eller iverksette tiltak som kan lede til utdanning.

Kontaktperson hos Enter Tiltak AS:

Stine W. Ødegaard
Sjef jobb og utvikling
Tel: 92042808
E-post: stine@enterkompetanse.no

https://www.youtube.com/watch?v=1qGlOpsMUUE