Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT

AFT (arbeidsforberedende trening) er et tiltak for deg som har behov for litt ekstra bistand til å komme tilbake til yrkesrettet aktivitet. Når du deltar i AFT, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid eller utdanning

Hvem kan få arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har
behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid eller utdanning.

Hva inneholder arbeidsforberedende trening?

Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe varig arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv, men kan også i en innledende fase være arbeidstrening i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse, arbeidsutprøving, arbeidstrening, opplæring, karriereveiledning, norskopplæring, arbeidsmarkedskompetanse og jobbsøk/CV bland annet. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Samarbeid med næringslivet

Som deltager i AFT i Enter Tiltak har du mulighet til å ha din arbeidsplass hos en av våre mange samarbeidspartnere i det ordinære næringslivet om du ønsker det. For noen kan dette bli første steget på veien til en fast ansettelse i det ordinære arbeidslivet, der Enter Tiltak følger opp og kvalitetssikrer prosessen.

Varighet

AFT har som hovedregel en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov  ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Nyttig å vite

Du har rett til en form for stønad gjennom hele tiltaksperioden. Det er NAV som fastsetter type stønad, eksempelvis avklaringspenger, tiltakspenger eller annen type stønad

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.