Angående Covid-19

Vi i Enter Kompetanse har iverksatt tiltakene som er i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg og følger situasjonen rundt koronaviruset nøye.

Enter Kompetanse har en viktig samfunnsrolle. Denne opprettholder vi overfor sårbare grupper av ansatte ved bruk av digitale løsninger for veiledning og oppfølging. I tillegg jobber vi med å benytte våre tilgjengelige personalressurser på mest mulig effektiv måte, slik at hjulene holdes i gang i produksjonen.

Vi jobber aktivt hver dag med å ivareta sikkerheten for utsatte grupper blant våre ansatte, og gjør ellers det vi kan for å bidra i dugnaden mot smittespredning.

Vi er opptatt av at alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og publikum skal være trygge på at vi tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler.

Jobbkonsulentene våre er på kontoret , og sørger for at alle deltakere i tiltakene får den best mulig oppfølging enten her på Enter Kompetanse eller via digitale løsninger, e-post og telefon.

Enters digitale verktøy og plattformer

Tekteam holdes i gang med noe redusert kapasitet, alle ordrer i systemet vil bli levert som avtalt. Gjennom fortløpende kartlegging og fordeling av ressurser leverer vi på de fleste produksjonsområdene våre tilnærmet som normalt.

I de tilfellene hvor nødvendige og pålagte smitteverntiltak fører til forsinkelser eller endringer holdes det tett dialog med berørte kunder og samarbeidspartnere. For alle våre kunder ta kontakt med din kontaktperson eller post@tekteam.no

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Sebastian Geverk sebastian@enterkompetanse.no eller leder for Jobb og utvikling Stine Warloff Ødegaard stine@enterkompetanse.no